Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Videο επεμβάσεων

Videο επεμβάσεων


Plasma εξάχνωση, TURis (Transurethal resection in saline)

Η διουρηθρική εκτομή σε φυσιολογικό ορό και η εξάχνωση σε πλάσμα (TURis) αποτελεί μια εντελώς νέα χειρουργική μέθοδο για την θεραπεία ΚΥΠ.

Περισσότερα

Διουρηθρική εκτομή προστάτη σε φυσιολογικό ορό και εξάχνωση σε πλάσμα (TURis)

Η διουρηθρική προστατεκτομή αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη χειρουργική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. TURis. Προστατεκτομή

Περισσότερα

Διουρηθρική εκτομή μέσου λοβού προστάτη

Η διουρηθρική προστατεκτομή αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη χειρουργική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Μέσος λοβός προστάτη. Προστατεκτομή. TURis.

Περισσότερα

Διουρηθρική εκτομή κακόηθους νεοπλάσματος ουροδόχου κύστεως, TUR - BT (Transurethral resection of bladder tumor)

Η διουρηθρική εκτομή όγκου κύστεως είναι η χειρουργική επέμβαση που μέσω της ουρήθρας αφαιρείται κομμάτι ιστού από το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης. TUR - BT (Transurethral resection of bladder tumor)

Περισσότερα

Διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστεως - ουρητήρα (TUR-BT)

Διουρηθρική εκτομή νεοπλάσματος ουροδόχου κύστεως. Διουρηθρική εκτομή νεοπλάσματος ουρητήρα (κολόβωμα).

Περισσότερα

Ουρητηροσκόπηση σε ασθενή με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία.

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί τη βασική διαγνωστική μέθοδο των παθήσεων του ουρητήρα. Καρκίνος αποχετευτικής μοίρας (νεφρικής πυέλου-ουρητήρα).

Περισσότερα