Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Nεφροσκόπηση

Η νεφροσκόπηση είναι μία επεμβατική διαγνωστική και θεραπευτική πράξη, με την οποία ο ουρολόγος εξετάζει το εσωτερικό του νεφρού.

Nεφροσκόπηση

Η νεφροσκόπηση είναι μία επεμβατική διαγνωστική και θεραπευτική πράξη, με την οποία ο ουρολόγος εξετάζει το εσωτερικό του νεφρού, και συγκεκριμένα τους νεφρικούς κάλυκες και τη νεφρική πύελο. Πραγματοποιείται με τη χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου ή με διαδερμική προσπέλαση του νεφρού.

Οι συχνότερες καταστάσεις για τις οποίες γίνεται νεφροσκόπηση είναι :

Λιθίαση του νεφρού
Όγκοι του πυελοκαλυκικού συστήματος του νεφρού
Αντιμετώπιση στενώματος της πυελοουρητηρικής συμβολής