Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς,

Ασθενής 65 ετών με θετικό οικογενειακό ιστορικό, δυσουρικά ενοχλήματα και υψηλή τιμή PSA.