Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Πρόληψη ουρολιθίασης

Το 10% των ασθενών με ιστορικό ουρολιθίασης θα εμφανίσει νέο επεισόδιο ένα χρόνο μετά το πρώτο, ενώ μετά από 5 χρόνια, λίθο θα επανεμφανίσουν περίπου οι μισοί ασθενείς. 

Πρόληψη ουρολιθίασης


Η πιθανότητα σχηματισμού νέου λίθου ένα χρόνο μετά το αρχικό επεισόδιο νεφρολιθίασης φθάνει το 10%, με το ποσοστό υποτροπής να ανέρχεται στο 30-40% για τα επόμενα 5 χρόνια και στο 50-60% στη δεκαετία. Επομένως, όλοι οι  ασθενείς με ιστορικό ουρολιθίασης θα πρέπει να ακολουθούν κάποια γενικά μέτρα για την πρόληψη των πιθανών υποτροπών.

Γενικότερα για την πρόληψη της ουρολιθίασης συνιστώνται δίαιτες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o Επαρκή πρόσληψη υγρών, κιτρικών και ασβεστίου
o Μειωμένη πρόσληψη νατρίου
o Μειωμένη πρόσληψη οξαλικών 
o Μειωμένη πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών


Χρήσιμες συμβουλές σε ασθενείς με ουρολιθίαση