Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Χειρουργική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων ουροποιητικού συστήματος

Χειρουργική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων ουροποιητικού συστήματος. 

Χειρουργική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων ουροποιητικού συστήματος


  • Ριζική προστατεκτομή για καρκίνο προστάτη
Η ριζική προστατεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρος ο προστάτης αδένας μαζί με τις σπερματοδόχους κύστεις. Αποτελεί την επέμβαση εκλογής για την θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Γίνεται ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά.

<p><b>Ριζική προστατεκτομή για προστατικό καρκίνο,bouzalas urology</b><br></p>

  • Ριζική κυστεκτομή για διηθητικό καρκίνο της κύστης
Η ριζική κυστεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρη η ουροδόχος κύστη και τα γειτονικά όργανα (στον άνδρα ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κύστεις και στη γυναίκα η μήτρα, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες). Αποτελεί την επέμβαση εκλογής για την θεραπεία του διηθητικού  καρκίνου της κύστης. Γίνεται ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά.
<p>Ριζική κυστεκτομή, Bouzalas urology</p>

  • Ριζική νεφρεκτομή για καρκίνο νεφρού
Η ριζική νεφρεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο νεφρός μαζί με το περινεφρικό λίπος, το σύστοιχο επινεφρίδιο και τους λεμφαδένες της περιοχής. Αποτελεί την επέμβαση εκλογής για την θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του νεφρού. Γίνεται ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά.

  • Ριζική νεφροουρητηρεκτομή για όγκους αποχετευτικής μοίρας
Η ριζική νεφροουρητηρεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο νεφρός μαζί με όλον τον ουρητήρα καθώς και με το στόμιο του ουρητήρα που εισέρχεται στην ουροδόχου κύστη.

  • Μερική νεφρεκτομή
Η μερική νεφρεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται το πάσχον τμήμα ή ο όγκος μόνο του νεφρού, με σκοπό την διατήρηση του μεγαλύτερου και υγιούς τμήματος του νεφρού. Γίνεται ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά.

<p><b>Μερική νεφρεκτομή, bouzalas urology, partial nephrectomy</b><br></p>

  • Ριζική ορχεκτομή για καρκίνο του όρχι
Η ριζική ορχεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο όρχις και ο σπερματικός τόνος διά μέσου μιας τομής που γίνεται χαμηλά στη βουβωνική χώρα. Αποτελεί την επέμβαση εκλογής για την θεραπεία του καρκίνου του όρχι.
<p><span style=

  • Ριζική πεεκτομή για καρκίνο του πέους
  • Μερική πεεκτομή