Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της λιθίασης

Μέχρι πριν από 30-35 χρόνια η αντιμετώπιση της λιθίασης παρέμενε δύσκολη, ιδιαίτερα τραυματική, επικίνδυνη και συχνά με σοβαρές επιπλοκές. Σήμερα χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας οι ‘πέτρες’ του νεφρού, του ουρητήρα και της κύστεως αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με 3 ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της λιθίασης


Η τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ουρητηρικής και νεφρικής ενδοσκοπικής χειρουργικής με οπτικές ίνες υψηλής ευκρίνειας και εύκαμπτα ενδοσκόπια έχει προσφέρει «επανάσταση» στη θεραπεία των λίθων του ουροποιητικού συστήματος. Επίσης η χρήση laser και ο συνδυασμός με εξωσωματικούς λιθοτρίπτες νέας γενιάς οδήγησε στην εγκατάλειψη των παλαιών χειρουργικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της λιθίασης.

Μέχρι πριν από 30-35 χρόνια η αντιμετώπιση της λιθίασης παρέμενε δύσκολη, ιδιαίτερα τραυματική, επικίνδυνη και συχνά με σοβαρές επιπλοκές.
Σήμερα χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας οι ‘πέτρες’ του νεφρού, του ουρητήρα και της κύστεως αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με 3 ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) 
Η εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) εμφανίστηκε το 1980 και έφερε αληθινή επανάσταση στην
αντιμετώπιση της λιθίασης. Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζονται οι περισσότερες πέτρες του νεφρού και του ουρητήρα, χωρίς ο ασθενής να υποβληθεί σε κάποιου είδους επέμβαση. Είναι κατάλληλη για πάνω από το 90% του συνόλου των ασθενών. 


Ουρητηρο-Νεφρολιθοτριψία (URS/RIRS) 
Με την μέθοδο αυτή ένα μακρύ και λεπτό όργανο, το ουρητηροσκόπιο, προωθείται υπό άμεση όραση διαμέσου της ουρήθρας και της κύστης στον ουρητήρα ή στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν.
  • Ποσοστό επιτυχίας 95% - 98%
  • Ποσοστό επιπλοκών 1%
  • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας 5-24 ώρες

Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (PCNL)
Η διαδερμική λιθοτριψία είναι μέθοδος με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Έχει ένδειξη κυρίως για τους λίθους εκείνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι λίθοι μεγαλύτεροι από 2.5 εκ., οι κοραλλιογενείς λίθοι, οι σκληροί λίθοι που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στην εξωσωματική λιθοτριψία, καθώς και λίθοι σε ασθενείς με δυσμορφία του σκελετού τους ή μεγάλη παχυσαρκία.
  • Ποσοστό επιτυχίας 95% - 98%
  • Ποσοστό επιπλοκών 1%
  • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας 48-72 ώρες
    


Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος αντιπροσωπεύει ένα ταχέως εξελισσόμενο και συναρπαστικό πεδίο της ουρολογίας, που απαιτεί τη σωστή γνώση και το χειρισμό των νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών.

Τόσο υψηλά ποσοστά επιτυχίας με τόσο χαμηλά ποσοστά επιπλοκών μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν συνυπάρχουν 3 προϋποθέσεις αλληλοεξαρτόμενες:

Μεγάλη Ενδοουρολογική Εμπειρία 
Σωστή Επιλογή Μεθόδου
Άρτιος Τεχνικός Εξοπλισμός