Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) σε ασθενή με αποφρακτική ουροπάθεια, λόγω στενώματος ουρητήρα.

Αποφρακτική ουροπάθεια : παρακώλυση της φυσιολογικής ροής των παραγομένων από το νεφρό ούρων, σε οποιοδήποτε σημείο της αποχετευτικής οδού. Στένωμα ουρητήρα.

Τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) σε ασθενή με αποφρακτική ουροπάθεια, λόγω στενώματος ουρητήρα.


Το στένωμα ουρητήρα αποτελεί εκείνη την παθολογική κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται μείωση του εύρους του αυλού του ουρητήρα με αποτέλεσμα την απόφραξη (πλήρη ή μερική) του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Τα πιο συχνά αίτια δημιουργίας στενώματος είναι : 
Λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος.
Νεοπλάσματα του ουρητήρα ή των παρακειμένων οργάνων. 
Συμφύσεις / τραυματισμοί. 
Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση.
Λοιμώξεις.

Η αντιμετώπιση της αποφρακτικής ουροπάθειας περιλαμβάνει την άμεση παροχέτευση των ούρων, ιδίως στην περίπτωση της επιπλοκής με λοίμωξη ή έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. Η παροχέτευση των ούρων μπορεί να γίνει, ανάλογα με το επίπεδο της απόφραξης, είτε με καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως, του ουρητήρα ή και με νεφροστομία.