Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Τι είναι η εύκαμπτη νεφροσκόπηση ;

Η εύκαμπτη νεφροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού. RIRS (retrogade intrarenal surgery).

Τι είναι η εύκαμπτη νεφροσκόπηση ;


Η εύκαμπτη νεφροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων νεφρού. Ουσιαστικά πρόκειται για ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS, retrogade intrarenal surgery), όπου ενδοσκοπικά, διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα αντιμετωπίζονται οι λίθοι του νεφρού. Αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σύντομο διάστημα νοσηλείας.


Ποιες είναι οι ενδείξεις της επέμβασης ;

Η επέμβαση γίνεται για την αντιμετώπιση της λιθίασης του νεφρού. 

Νεφρικοί λίθοι έως 2cm

Παχυσαρκία

Σκελετικές ανωµαλίες

Aιµορραγική διάθεση

Λήψη αντιπηκτικών
Ποια είναι η διαδικασία της επέμβασης ;

Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία.  Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με εμπειρία στην ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική. Ένα ουρητηρικό θηκάρι πρόσβασης (ureteral access sheath) τοποθετείται πάνω σε οδηγό σύρμα υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στη συνέχεια το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (ένα πολύ λεπτό και ευέλικτο όργανο) προωθείται στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν. Συνήθως στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) στον ουρητήρα και ένας καθετήρας στην κύστη. 


Ποια είναι η μετεγχειρητική παρακολούθηση ;

Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια ημέρα, αλλά η συνήθης πρακτική απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως 24 ώρες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για :

Λήψη αντιβιοτικής αγωγής

Ενυδάτωση (κατανάλωση 1500-2000ml υγρών την ημέρα)

Αποφυγή έντονης σωματικής κόπωσης για 7 ημέρες

Αφαίρεση του ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) σε 10-15 ημέρες

Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει :

αίσθημα καύσους στην ουρήθρα 

αιματουρία

συχνουρία, επιτακτική ούρηση

άλγος στην οσφύ


Ποια  είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ;

Ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομή 

Ποσοστό επιτυχίας:  95% - 98%

Ποσοστό επιπλοκών:  1%

Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας:  5-24 ώρες

Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες


Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά την επέμβαση ;

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μετά την επέμβαση (ποσοστό επιπλοκών:  1%).

Μετά την επέμβαση μπορεί να παρατηρηθούν :

Συχνά

αίσθημα καύσου στην ουρήθρα 

αιματουρία

επιτακτική ούρηση

Περιστασιακά

λοίμωξη 

παραμονή του καθετήρα για περισσότερες ημέρες

παραμονή του ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) για περισσότερες ημέρες

Σπάνια

πυελονεφρίτιδα 

ουροσήψη (σημαντική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος)

κάκωση ουρητήρα

στένωμα ουρητήρα