Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Τι είναι η Φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση ;

Η μέθοδος βελτιώνει τη διάγνωση όλων των τύπων καρκίνου της κύστης.

Τι είναι η Φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση ;Η κυστεοσκόπηση είναι μία διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον ουρολόγο να εξετάσει το εσωτερικό της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό εργαλείο που ονομάζεται κυστεοσκόπιο.
Η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση είναι μια σχετικά νέα, ευαίσθητη διαγνωστική μέθοδος η οποία παρουσίασε καλύτερη ανίχνευση των όγκων της ουροδόχου κύστης και ειδικότερα των καρκινωμάτων in situ συγκριτικά με την κλασσική κυστεοσκόπηση.

Η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση(φθορίζουσα) επιτυγχάνεται με χρήση ιώδους φωτός μετά από ενδοκυστική χορήγηση φθορίζουσας ουσίας (Hexvix). Η κόκκινη χρώση υποδεικνύει επίπεδες εστίες πιθανής κακοήθειας, που με το λευκό φως θα διέλαθαν. Χαρακτηριστική επίπεδη βλάβη είναι το carcinoma in situ.

                                                            

Η μέθοδος βελτιώνει τη διάγνωση όλων των τύπων καρκίνου της κύστης, καθώς ο φθορισμός του όγκου παρέχει καλύτερη οπτική απεικόνιση των βλαβών από την κλασσική κυστεοσκόπηση με λευκό φως.
Μελέτες έδειξαν ότι με την φθορίζουσα κυστεοσκόπηση εντοπίσθηκαν 30% περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο κύστης σε σχέση με την κλασσική κυστεοσκόπηση, ενώ το ποσοστό ανίχνευσης ήταν ιδιαίτερα υψηλό για καρκίνο in situ αυξημένο κατά 67% σε σχέση με την κυστεοσκόπηση με λευκό φως).