Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Στη βιοψία προστάτη βρέθηκε κακοήθεια. Θα πρέπει να ανησυχώ ; Τι επιλογές υπάρχουν ;

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα κυρίαρχα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανδρικός πληθυσμός. Είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες του δυτικού κόσμου.

Στη βιοψία προστάτη βρέθηκε κακοήθεια. Θα πρέπει να ανησυχώ ; Τι επιλογές υπάρχουν ;


Έχοντας μια θετική βιοψία για κακοήθεια, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της σταδιοποίησης, δηλαδή εάν και κατά πόσο έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος. Οι εξετάσεις που χρειάζονται να γίνουν για τον καθορισμό του βαθμού εξάπλωσης της νόσου είναι συνήθως αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας και σπινθηρογράφημα οστών.


Στη συνέχεια θα πρέπει να συζητήσετε με τον γιατρό σας τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν.
Η θεραπεία για κάθε ασθενή καθορίζεται ατομικά, λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό, την ηλικία, τη γενική κατάσταση του ασθενούς το στάδιο και το βαθμό επιθετικότητας (Gleason) της νόσου.

Η πρόγνωση για την έκβαση της νόσου εξαρτάται κυρίως από το στάδιο του καρκίνου και το βαθμό κακοήθειας του όγκου.
Αν ο προστατικός καρκίνος ανιχνευθεί σε πρώϊμα στάδια μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να επιτευχθεί πλήρης ίαση.

Μερικοί από τους θεραπευτικούς χειρισμούς που μπορεί ο ιατρός να χρησιμοποιήσει μεμονωμένα ή σε συνδυασμό είναι:

•    Προσεκτική παρακολούθηση
•    Χειρουργική θεραπεία
•    Ακτινοβολία
•    Ορμονοθεραπεία