Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Προετοιμασία για χειρουργείο

Προετοιμασία για χειρουργείο


Διαδικασία Εισαγωγής


Ασφαλιστική κάλυψη

Η Βιοκλινική Αθήνας έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση πριν την εισαγωγή σας, επικοινωνήστε με το γραφείο κίνησης ώστε να ενημερωθείτε, ανάλογα με την αιτία της εισαγωγής σας, για τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε ως προς τον ασφαλιστικό σας φορέα ή την ιδιωτική σας ασφάλεια.

Κατάθεση αίματος

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη κατάθεσης αίματος, αυτή θα πρέπει να γίνει πριν την ημέρα εισαγωγής, σε οποιαδήποτε τράπεζα αίματος της χώρας, στο όνομα του ασθενή. Η Βιοκλινική Αθηνών συνεργάζεται με την αιμοδοσία του Λαϊκού νοσοκομείου Αθηνών.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή στην κλινική γίνεται είτε την προηγούμενη ημέρα του χειρουργείου (έως τις 8.00 το απόγευμα), είτε την ημέρα του χειρουργείου νωρίς το πρωί. 

Μόλις φθάσετε στην κλινική απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης στο ισόγειο του κτιρίου, με τα εξής απαραίτητα έγγραφα:

Θεωρημένο βιβλιάριο του ασφαλιστικού σας ταμείου

Κάρτα νοσηλείας εάν υπάρχει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη

Αστυνομική ταυτότητα

ΑΜΚΑ

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.

Σημείωμα εισαγωγής του θεράποντος ιατρού

Μετά την καταγραφή των στοιχείων και το άνοιγμα του ιατρικού φακέλου, το γραφείο κίνησης ασθενών ενημερώνει και καθοδηγεί τον ασθενή για τη διαδικασία της συγκατάθεσης και του προεγχειρητικού ελέγχου (εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εκτίμηση) που θα ακολουθήσει. 

Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός σας έχει ενημερώσει για την ανάγκη κατάθεσης αίματος, αυτή θα πρέπει να γίνει πριν την ημέρα εισαγωγής σε οποιαδήποτε τράπεζα αίματος στο όνομα του ασθενή.


Εξιτήριο

Την ημέρα εξόδου από την κλινική, ο θεράπων ιατρός σας επισκέπτεται το πρωί, γίνεται η κλινική εκτίμηση του ασθενή και η απαραίτητη συνταγογράφηση. Κατόπιν ετοιμάζεται το εξιτήριο και οι αναγκαίες γνωματεύσεις που πιθανόν να χρειάζεται ο ασθενής για τον ασφαλιστικό του φορέα.

Στη συνέχεια, ο ασθενής ή οι συγγενείς του θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες της νοσηλείας στο λογιστήριο/ταμείο της κλινικής, από όπου λαμβάνουν και το εξιτήριο, μαζί με αντίγραφο του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Οι τρόποι πληρωμής προς την Κλινική είναι με κατάθεση μετρητών στο ταμείο, ή με πιστωτική κάρτα ή προσωπική επιταγή του ασθενή. Στο τιμολόγιο της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του Ιατρού, για την οποία γίνεται απευθείας συνεννόηση μεταξύ ασθενή και ιατρού.

Πριν την αναχώρηση από την κλινική θα οριστεί και το ραντεβού σας στο ιατρείο για την μετεγχειρητική παρακολούθηση.


Χρήσιμα Τηλέφωνα Βιοκλινικής Αθήνας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 210 6962447 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ : 210 6962448

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 210 6962595