Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Ποιες επαγγελματικές ομάδες έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση κακοήθειας στην ουροδόχο κύστη ;

Η επαγγελματική έκθεση σε χημικά αποτελεί τον δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου στην ουροδόχο κύστη. Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Ιωάννης Μπουζαλάς.

Ποιες επαγγελματικές ομάδες έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση κακοήθειας στην ουροδόχο κύστη ;


Παρά τις προσπάθειες των νομικών και των εργατολόγων για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης εξακολουθεί να αυξάνει σε ορισμένες ομάδες επαγγελματιών. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις των συχνών μορφών καρκίνου εμφανίζονται μετά από έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες καταναλώνονται, εισπνέονται ή έρχονται σε άμεση επαφή. 


Η επαγγελματική έκθεση σε χημικά αποτελεί τον 2ο πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου στην ουροδόχο κύστη(αποτελεί το 10% όλων των περιπτώσεων). Έχει βρεθεί συσχέτιση του καρκίνου της κύστης με ορισμένα επαγγέλματα, κατά τα οποία υπάρχει επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, όπως οι αρωματικές αμίνες. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε βιομηχανίες που επεξεργάζονται χημικά, χρώματα, πίσσα, ελαστικά, εκτυπωτικά, πετρελαιοειδή και δέρματα.


Εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργασίας χημικών, ελαστικών, βαφών, υφασμάτων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι επαγγελματίες σε μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι όσοι έρχονται σε επαφή με ουσίες γνωστές ως αρωματικές αμίνες, δηλαδή όσοι εργάζονται σε καπνό, βαφές, πλαστικά, δέρματα, εκτυπωτές και προϊόντα για τα μαλλιά. Επίσης όσοι εκτίθενται σε βαρέα μέταλλα, πετρέλαιο και τοξίνες γνωστές ως αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Οι επαγγελματίες που εκτίθενται σε αυτά τα εν δυνάμει καρκινογόνα είναι οι εργάτες μετάλλου, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί, οι καθαριστές καπνοδόχων, οι σερβιτόροι, οι νοσηλεύτριες, οι εργαζόμενοι σε μονάδες αλουμινίου και μονάδες πετρελαίου/βενζίνης.