Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Καρκίνος ανώτερης αποχετευτικής οδού

Καρκίνος ανώτερης αποχετευτικής οδού. Όγκοι νεφρικής πυέλου, καλύκων και ουρητήρα.Upper Urinary Tract Urothelial Cell Carcinoma

Καρκίνος ανώτερης αποχετευτικής οδού


Ο καρκίνος της ανώτερης αποχετευτικής οδού (νεφρική πύελος, κάλυκες, ουρητήρας) είναι σχετικά σπάνιος σε σύγκριση με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και στο 50% των περιπτώσεων διαπιστώνεται στα πλαίσια διερεύνησης αιματουρίας.

Στατιστικά στοιχεία της νόσου
5-10% των ουροθηλιακών καρκίνων
Το 95% των όγκων της νεφρικής πυέλου, των καλύκων και του ουρητήρα είναι από μεταβατικό επιθήλιο 
60% των περιπτώσεων είναι διηθητικοί κατά την διάγνωση. 
Άνδρες : Γυναίκες   3:1
Εμφανίζονται συνήθως στην 7η με 8η δεκαετία της ζωής 
Μέση ηλικία διάγνωσης: 65 έτη
Οι όγκοι του πυελοκαλυκικού συστήματος είναι περίπου διπλάσιοι σε συχνότητα σε σχέση με όγκους του ουρητήρα 
Στο 17% των περιπτώσεων συνυπάρχει και καρκίνος της κύστης
22-47% πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου της ανώτερης αποχετευτικής οδού στην ουροδόχο κύστη 


Αίτια - Προδιαθεσικοί παράγοντες 
Τα αίτια για την ανάπτυξη καρκίνου της ανώτερης αποχετευτικής οδού δεν είναι πλήρως γνωστά. 

Ο μακροχρόνιος ερεθισμός των νεφρών από επιβλαβείς ουσίες που αποβάλλονται με τα ούρα ενδέχεται να αποτελεί έναν αιτιολογικό παράγοντα. Αυτός ο ερεθισμός μπορεί να προκληθεί από:
Κάπνισμα: ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου (αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης της νόσου 2,5–7 φορές).
Επαγγελματική έκθεση σε χημικά: Εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργασίας χημικών, ελαστικών, βαφών, υφασμάτων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο μέσος χρόνος έκθεσης που χρειάζεται είναι γύρω στα 7 χρόνια, με μια λανθάνουσα περίοδο 20 ετών από τη διακοπή της έκθεσης.
Διάμεση νεφροπάθεια οφειλόμενη σε αναλγητικά (φαινακετίνη) 
Κατανάλωση καφέ (περισσότερες από 7 κούπες/24ωρο)

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι :
  • ακτινοβολία στην περιοχή
  • χρόνια λοίμωξη  
  • χημειοθεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη.

Συμπτώματα  
Αιματουρία : μακροσκοπική ή μικροσκοπική αποτελεί το κυρίαρχο σύμπτωμα της νόσου (75%) και είναι συνήθως ανώδυνη.
Οσφυϊκός πόνος (20-40%)
Ψηλαφητή κοιλιακή μάζα (10-20%)
Δυσουρικά ενοχλήματα (6%)
Απώλεια βάρους, ανορεξία και οστικά άλγη σε λιγοστές περιπτώσεις

Διάγνωση
Κυτταρολογική ούρων 
Αξονική πυελογραφία 
Κυστεοσκόπηση – ανιούσα πυελογραφία
Ουρητηροπυελοσκόπηση με λήψη βιοψιών 

Video: Ουρητηροσκόπηση σε ασθενή με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία και έλλειμμα σκιαγράφησης στην αξονική πυελογραφία.

Θεραπεία
Η θεραπεία εκλογής για τους όγκους της ανώτερης αποχετευτικής οδού είναι η ριζική νεφροουρητηρεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση του νεφρού, του ουρητήρα και ενός τμήματος της ουροδόχου κύστης που περιέχει το τελικό άκρο του ουρητήρα. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (πολύ μικροί όγκοι, μονήρεις, με καλή διαφοροποίηση), αντί της ριζικής θεραπείας μπορεί να επιλεγεί μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση. Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση είτε με ανιούσα προσέγγιση δια του ουρητήρα, είτε με κατιούσα προσέγγιση, δια του νεφρού, περιλαμβάνει την εκτομή του όγκου με laser και ταυτόχρονη διατήρηση του νεφρού και του ουρητήρα. Εφόσον επιλεγεί αυτή η μέθοδος, είναι απαραίτητη η στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς για αποφυγή πιθανής υποτροπής.

VideoΔιουρηθρική εκτομή όγκου ουρητήρα

Ποσοστά 5ετούς επιβίωσης μετά από ριζική νεφροουρητηρεκτομή
(ανάλογα με το παθολογοανατομικό στάδιο του όγκου)

Tis  82-100%
Ta   93-100%
T1   91-95%
T2   70-75%
T3   40-54%
T4   12-14%