Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Καρκίνος Προστάτη, Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Προστάτη

Το κλινικό στάδιο καθορίζεται με βάση την δακτυλική εξέταση, τις βιοψίες του προστάτη και τον απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία, σπινθηρογράφημα οστών). 

Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Προστάτη


Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της σταδιοποίησης, δηλαδή εάν και κατά πόσο έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος. Από τον πιο περιορισμένο μέσα στον προστάτη, μέχρι τον πιο εκτεταμένο (μεταστατικό) καρκίνο υπάρχουν στάδια που εκφράζονται με ακρίβεια, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αντίληψη αλλά και συνεννόηση(κυρίως με τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που ενδεχομένως να εμπλακούν στη θεραπευτική αντιμετώπιση). Το κλινικό στάδιο καθορίζεται με βάση την δακτυλική εξέταση, τις βιοψίες του προστάτη και τον απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία, σπινθηρογράφημα οστών).

<br>
Το σύστημα που σήμερα επικρατεί διεθνώς είναι το σύστημα ΤΝΜ.

•    Το «Τ» (Tumor) μπορεί να είναι 1 μέχρι 4 όπου το ένα είναι ένας μικροσκοπικός (περιορισμένος στον προστάτη) καρκίνος και το 4 είναι εκείνος που εκτείνεται σε γειτονικούς του προστάτη ιστούς.
•    Το «Ν» (Node) που σημαίνει λεμφαδένας. Μπορεί να είναι μηδέν (Ν0) όταν δεν υπάρχουν μεταστάσεις σε λεμφαδένες μέχρι Ν3 που υποδηλώνει ευμεγέθεις μεταστάσεις σε λεμφαδένες.
•    Το «Μ» (Metastasis) καταγράφεται από Μ0, χωρίς μεταστάσεις μέχρι Μ1 που σημαίνει μεταστάσεις σε απομακρυσμένους λεμφαδένες (Μ1a), στα οστά (Μ1b), σε άλλα απομακρυσμένα όργανα όπως πχ στο συκώτι, κλπ. (M1c).
 
<br>
Στάδιο Τ1

Στο πρώιμο στάδιο ο καρκίνος είναι τόσο μικρός που δεν μπορεί να ανιχνευτεί με την δακτυλική εξέταση από το ορθό αλλά βρίσκεται μόνο με την διορθική βιοψία που εκτελείται λόγω του αυξημένου PSA είτε ανευρίσκεται τυχαία στην παθολογοανατομική εξέταση που διενεργείται μετά από διουρηθρική προστατεκτομή.


Στάδιο Τ2 (a,b,c)

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ψηλαφητός κατά την δακτυλική εξέταση αλλά είναι ακόμη περιορισμένος μέσα στον προστάτη και δεν έχει διασπάσει την κάψα του.
<br><br><br>  
   
Στάδιο Τ3 (a,b)
Ο καρκίνος επεκτείνεται έξω από τον προστάτη και μπορεί να έχει διηθήσει τις σπερματοδόχες κύστεις.

<br><br>
       
<br>
Στάδιο Τ4

Ο καρκίνος του προστάτη έχει επεκταθεί σε γειτονικά όργανα όπως πχ ορθό, ουροδόχο κύστη και μύες της πυέλου.
 

Έχοντας λοιπόν ο ουρολόγος όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται στη διάθεσή του, μπορεί να ενημερώσει πλήρως τον ασθενή για τη νόσο (εντόπιση, επιθετικότητα, επέκταση) και να του προτείνει θεραπευτικές επιλογές.