Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Καρκίνος Προστάτη, Θεραπεία - Πρόγνωση του Καρκίνου του Προστάτη

Η θεραπεία και η πρόγνωση για την έκβαση της νόσου εξαρτώνται κυρίως από το στάδιο του καρκίνου και το βαθμό κακοήθειας του όγκου.
Προσεκτική παρακολούθηση, Χειρουργική θεραπεία, Ακτινοβολία, Ορμονοθεραπεία.

Θεραπεία - Πρόγνωση του Καρκίνου του Προστάτη


Η πρόγνωση για την έκβαση της νόσου εξαρτάται κυρίως από το στάδιο του καρκίνου και το βαθμό κακοήθειας (Gleason) του όγκου.
Η θεραπεία για κάθε ασθενή καθορίζεται ατομικά, λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό, την ηλικία, τη γενική κατάσταση του ασθενούς και το στάδιο της νόσου. 

Αν ο προστατικός καρκίνος ανιχνευθεί σε πρώϊμα στάδια μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να επιτευχθεί πλήρης ίαση.

<br>
Μερικοί από τους θεραπευτικούς χειρισμούς που μπορεί ο ιατρός να χρησιμοποιήσει μεμονωμένα ή σε συνδυασμό είναι: 
•    Προσεκτική παρακολούθηση
•    Χειρουργική θεραπεία
•    Ακτινοβολία
•    Ορμονοθεραπεία
•    Άλλες θεραπείες


ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η προσεκτική παρακολούθηση (watchfull waiting) δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά στρατηγική, η οποία έγκειται στη συχνή επαναξιολόγηση του ασθενούς. Ανάλογα με την τιμή του PSA, το αποτέλεσμα της βιοψίας, την ηλικία και την συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς αποφασίζεται η παρακολούθηση και μόνο όταν η νόσος εξελιχθεί ή γίνει συμπτωματική προχωράμε σε θεραπεία.
Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι ότι μερικές φορές μπορεί να βρούμε καρκινικά κύτταρα σε βιοψία προστάτη τα οποία ίσως δεν αναπτυχθούν ποτέ, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε πιθανή θεραπεία που ίσως να μη χρειαζόταν. Από την άλλη μεριά όμως είναι γεγονός ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να μας οδηγούν σε συμπέρασμα πριν από τη θεραπεία για το ποιοι όγκοι μπορεί να εξελιχθούν και ποιοι όχι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενούς, καθώς πολύ συχνά θα πρέπει να υποβάλλεται σε εξετάσεις με το άγχος να τον κυριεύει για το αποτέλεσμα αυτών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
  
<p><span style=

Αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη.
Η επέμβαση λέγεται ριζική προστατεκτομή και σε αυτή αφαιρείται όλος ο προστάτης, οι σπερματοδόχες κύστεις, η προστατική ουρήθρα και οι επιχώριοι λεμφαδένες.
Η ριζική προστατεκτομή μπορεί να γίνει ανοιχτά (οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή), από το περίνεο (περινεϊκή ριζική προστατεκτομή), λαπαροσκοπικά (λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή) και με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci (ρομποτική ριζική προστατεκτομή).
 
<br>

Η μέθοδος τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής του αρρώστου να έχουν ελαχιστοποιηθεί. 
Η νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή (nerve sparing radical prostatectomy) αναφέρεται στην προσπάθεια διατήρησης των αγγειονευρωδών δεματίων του προστάτη αδένα, τεχνική η οποία βοηθά τόσο στη διατήρηση της εγκράτειας των ούρων, όσο και στη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας του αρρώστου. 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1. Εξωτερική ακτινοβολία

Η εξωτερική ακτινοβολία για να σκοτώσει καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ακτίνες Χ που παράγονται από ένα ειδικό μηχάνημα. Αυτή η μορφή ακτινοβολίας είναι ειδική στο να καταστρέφει καρκινικά κύτταρα, αλλά μπορεί επίσης να προκαλεί συμφύσεις και σε γειτονικά υγιή όργανα.

<br>

2. Βραχυθεραπεία

Τα ραδιενεργά εμφυτεύματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια στην θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Τα εμφυτεύματα, γνωστά και σαν βραχυθεραπεία, εναποθέτουν μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας στον προστάτη απ’ ότι κάνει η εξωτερική ακτινοβολία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

<br>

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ορμονοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας του καρκίνου του προστάτη που προορίζεται για την εξάλειψη των ανδρικών ορμονών (ανδρογόνων).
Τα ανδρογόνα είναι ορμόνες που ευθύνονται για την ανάπτυξη των φυλετικών χαρακτηριστικών του άνδρα, όπως η ανάπτυξη τριχοφυΐας και οι αλλαγές της φωνής, καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία των ανδρικών γεννητικών οργάνων. Το πιο συνηθισμένο ανδρογόνο είναι η τεστοστερόνη.


Η ορμονοθεραπεία δεν είναι θεραπεία ίασης, επειδή δεν εξαλείφει ολοκληρωτικά τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Είναι μάλλον παρηγορητική θεραπεία, προκειμένου να επιβραδύνει την εξέλιξη ή ανάπτυξη της νόσου. Η ορμονοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενής ή δευτερογενής θεραπεία. 
<br>

Η ορμονοθεραπεία συχνά χρησιμοποιείται ως πρωτογενής θεραπεία (μονοθεραπεία) σε ηλικιωμένους άνδρες που δεν είναι υποψήφιοι για επέμβαση ή ακτινοθεραπεία και δεν ενδιαφέρονται για προσεκτική αναμονή της εξέλιξης του καρκίνου τους ή σε άνδρες με μεταστατική νόσο κατά την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη. Σαν δευτερογενής θεραπεία χρησιμοποιείται σε ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή της νόσου μετά από ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

•    Κρυοθεραπεία
Αυτή η θεραπεία χρησιμοποιείται για την καταστροφή των κυττάρων με το πάγωμα των ιστών. Η απόλυτη ένδειξη για την εφαρμογή της κρυοθεραπείας είναι η υποτροπή καρκίνου του προστάτη μετά από ακτινοβολία ή βραχυθεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση, που η ριζική προστατεκτομή διάσωσης είναι μία δύσκολη επέμβαση με περισσότερες επιπλοκές, προβάλει η κρυοθεραπεία σαν η πιο αποτελεσματική λύση με τις λιγότερες παρενέργειες.

•    HIFU
Η υψηλής έντασης εστιασμένη δέσμη υπερήχων (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU) έχει σχεδιασθεί για την θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Η τεχνική αυτή είναι καινούργια στην θεραπεία του καρκίνου του προστάτη και τα μακροχρόνια αποτελέσματα της δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
 
•    Χημειοθεραπεία
Τα πλεονεκτήματα από την χορήγηση χημειοθεραπείας για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι συγκρίσιμα με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χημειοθεραπεία σε ασθενείς με άλλους συμπαγείς όγκους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Το φάρμακο που χορηγείται συνήθως σήμερα στην θεραπεία του καρκίνου του προστάτη είναι η δοσεταξέλη (Taxotere®), της οποίας η δράση εστιάζεται στον κυτταρικό σκελετό των καρκινικών κυττάρων.
 

<br>
Όλοι οι καρκίνοι του προστάτη δεν είναι ίδιοι
. Σε μερικούς άνδρες η νόσος είναι πολύ επιθετική και απαιτείται άμεση θεραπεία, ενώ σε άλλους είναι μία αργά εξελισσόμενη νόσος, η οποία είναι απίθανο να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Το 80% σχεδόν όλων των καρκίνων του προστάτη διαγιγνώσκονται όταν είναι περιορισμένοι ή εντοπισμένοι στην περιοχή του προστάτη. 
Ασθενείς των οποίων ο καρκίνος διαγιγνώσκεται σε αυτό το πρώιμο στάδιο έχουν ποσοστό πενταετούς επιβίωσης σχεδόν 100%.
Τα ποσοστά επιβίωσης, για όλα τα στάδια του καρκίνου του προστάτη, έχουν αυξηθεί από 67% στο 92% τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου (American Cancer Society), κυρίως επειδή σήμερα περισσότεροι άνδρες διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια απ’ ότι παλιότερα.

  • Σημαντική λοιπόν είναι η πρώϊμη διάγνωση, αφού όπως τονίσθηκε, η αντιμετώπιση της νόσου σε αρχικά στάδια έχει μεγάλη επιτυχία. 
  • Και για τους ασθενείς όμως με προχωρημένα στάδια της νόσου, υπάρχει μεγάλη ελπίδα για το μέλλον, καθώς οι επιστημονικές έρευνες ανακαλύπτουν συνεχώς νέες και ελπιδοφόρες μορφές θεραπείας.

<br>