Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Συστροφή Όρχεως

Η συστροφή του όρχεως αποτελεί μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση της παιδικής και εφηβικής κυρίως ηλικίας που χρειάζεται άμεση διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση για την αποφυγή νέκρωσης του οργάνου. Η έγκαιρη ανάταξη αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης του όρχι και μειώνει τις επιπτώσεις στη γονιμότητα. 

Συστροφή Όρχεως


Η συστροφή του όρχεως είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. 
Είναι η στροφή του οργάνου γύρω από τον άξονά του. Στην πραγματικότητα συστρέφεται ο σπερματικός τόνος, μέσα από τον οποίο περνούν τα αγγεία και τα νεύρα που καταλήγουν στον όρχι, με αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής αίματος σε αυτόν. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ισχαιμία του όρχεως και η νέκρωσή του σε διάστημα λίγων μόλις ωρών. Ο χρόνος είναι η βασικότερη παράμετρος στη διάγνωση και αντιμετώπιση της συστροφής του όρχεως. Λόγω της ταχείας νέκρωσης που υφίσταται ο όρχις θα πρέπει η συστροφή να αντιμετωπίζεται μέσα σε 4-6 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

<p><br></p>
Ποια είναι τα συμπτώματα της συστροφής;

Συνήθως, τα συμπτώματα ξεκινούν αιφνίδια και τα πιο συχνά είναι:
Πολύ δυνατός πόνος στον όρχι
Πόνος στην κατώτερη κοιλιακή χώρα
Ναυτία ή και έμετος
Ερυθρότητα και διόγκωση του οσχέου


Πώς γίνεται η διάγνωση της συστροφής;
Το ιστορικό του ασθενούς και η κλινική εξέταση από τον γιατρό είναι συνήθως αρκετά, για να θέσουν τη διάγνωση. Το πρόβλημα, πάντα, είναι να διαχωρίσουμε την οξεία φλεγμονή του όρχεως και της επιδιδυμίδας (οξεία ορχεοεπιδιδυμίτιδα), που έχουν παρόμοια συμπτώματα, από τη συστροφή. 
Το έγχρωμο υπερηχογράφημα (triplex) οσχέου είναι μία εξέταση που συνήθως μπορεί να επιβεβαιώσει τη διακοπή της αιμάτωσης του οσχέου και να αποκλείσει κάποια φλεγμονή. 
Όταν όμως υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση, επιβάλλεται να γίνει χειρουργική διερεύνηση του όρχεως, ώστε να αποκατασταθεί τυχόν συστροφή.

<p><span style=

Χειρουργική αντιμετώπιση
Η συστροφή του όρχεως απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση, και ο ασθενής θα χρειαστεί να χειρουργηθεί άμεσα. 
Διανοίγεται το όσχεο, ανατάσσεται ο όρχις, και, αν είναι βιώσιμος, καθηλώνεται με ένα ράμμα στο όσχεο, ώστε να αποφευχθεί μία εκ νέου συστροφή του. 
Αν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ο όρχις μπορεί να έχει νεκρωθεί, και ο γιατρός να χρειαστεί να τον αφαιρέσει (ορχεκτομή). 
Αν η συστροφή αντιμετωπιστεί τις πρώτες 5 με 6 ώρες, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, ενώ αντίθετα, μετά το πέρας 12 -18 ωρών, ο όρχις νεκρώνεται και αφαιρείται. Στο ενδιάμεσο διάστημα, η βιωσιμότητα του όρχεως εκτιμάται από τον ουρολόγο στο χειρουργείο.
Συχνά προτείνεται και η προληπτική καθήλωση του ετερόπλευρου όρχι (ορχεοπηξία).