Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Σύνδρομο Fowler

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1985 και οφείλεται σε αδυναμία του γραμμωτού σφιγκτήρα να χαλαρώσει και να επιτρέψει τη διέλευση των ούρων. 

Σύνδρομο Fowler


Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1985 και είναι αιτία επίσχεσης ούρων σε νέες γυναίκες. 
Οφείλεται σε αδυναμία του γραμμωτού σφιγκτήρα να χαλαρώσει και να επιτρέψει τη διέλευση των ούρων. 
Η κατάσταση δε σχετίζεται με κάποια νευρολογική διαταραχή. 
Το 50% των γυναικών με το σύνδρομο αυτό έχουν πολυκυστικές ωοθήκες. 
Η θεραπεία του γίνεται με τη χρήση μυοχαλαρωτικών και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, με νευροτροποποίηση.