Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη

Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη 

Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη

Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη