Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Εκκόλπωμα γυναικείας ουρήθρας

Το ουρηθρικό εκκόλπωμα αποτελεί μια επιθηλιοποιημένη κοιλότητα που επικοινωνεί με τον ουρηθρικό αυλό.

Εκκόλπωμα γυναικείας ουρήθρας


Το εκκόλπωμα της γυναικείας ουρήθρας είναι η πρόπτωση τμήματος βλεννογόνου της ουρήθρας στο κολπικό τοίχωμα σαν σάκος που επικοινωνεί με τον αυλό της ουρήθρας. Τα εκκολπώματα μπορούν να εμφανισθούν σε όλα τα τμήματα της γυναικείας ουρήθρας, με συχνότερη εντόπιση στην πρόσθια και μέση μοίρα της. Το μέγεθος τους ποικίλει, από λίγα χιλιοστά μέχρι μερικά εκατοστά και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μεταβάλλεται, λόγω φλεγμονής, παροδικής απόφραξης του αυλού επικοινωνίας του εκκολπώματος και επακόλουθης παροχέτευσης στον αυλό της ουρήθρας.
Η συχνότητά του περιγράφεται μεταξύ 0,6 – 5%. 
Είναι αποτέλεσμα λοίμωξης περιουρηθρικού αδένα που έχει αυτόματα παροχετευθεί στην ουρήθρα ή μιας πρόπτωσης του ουρηθρικού τοιχώματος μέσω ελλείμματος της περιουρηθρικής περιτονίας. Μπορεί να εμφανίζεται ως μαλακή, ελαφρά επώδυνη κολπική βλάβη που προκαλεί δυσουρία, δυσπαρευνία και σταγονοειδή ακράτεια μετά την ούρηση ή να είναι ασυμπτωματικό. 

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι:
Δυσουρία 
Ουρηθρικός πόνος
Δυσπαρεύνια 
Ακούσια στάγδην αποβολή ούρων μετά την ούρηση
Ερεθιστικά συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού 
Φλεγμονές του ουροποιητικού / υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
Ουρηθρικό ή κολπικό έκκριμα 
Παρουσία ψηλαφητής κολπικής προπέτειας
Αιματουρία
Αποφρακτικού τύπου συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού 
Ακράτεια (επιτακτική τύπου ή ακράτεια προσπάθειας)

Η δακτυλική εξέταση του κόλπου με μάλαξη της ουρήθρας και παρατήρηση του έξω ουρηθρικού στομίου για την ύπαρξη κάποιου εκκρίματος είναι πολύ χρήσιμη. Εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία που προσφέρει λεπτομερείς ανατομικές πληροφορίες. Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί και υπολογίζεται ότι τίθεται ένα χρόνο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Ο εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:
Ανάλυση ούρων (γενική/καλλιέργεια ούρων)
Ουρηθροκυστεοσκόπηση
Ουροδυναμική μελέτη (επί ακράτειας ή ενδείξεων)
Κυστεοουρηθρογραφία κατά την ούρηση 
Διακολπικό υπερηχογράφημα
MRI

Η αντιμετώπιση γίνεται χειρουργικά με την πλήρη αφαίρεση του εκκολπώματος και την ανακατασκευή των περιουρηθρικών ιστών. Η όλη επέμβαση γίνεται διαμέσου του κόλπου, με σκοπό την αφαίρεση όλου του εκκολπώματος προσεκτικά και στη συνέχεια Παρασκευή μέχρι το σημείο επικοινωνίας με τον ουρηθρικό αυλό. Σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι γειτονικοί ιστοί και κυρίως ο σφιγκτηριακός μηχανισμός. Η επέμβαση δεν διαρκεί πολύ, ο χρόνος νοσηλείας είναι ελάχιστος και η επούλωση του κολπικού χειρουργικού τραύματος είναι σύντομος. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται μεταξύ 70 – 100%.