Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Γυναικολογική ουρολογία

Είναι η εξειδίκευση της ουρολογίας που ασχολείται με το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα και τις παθήσεις του πυελικού εδάφους της γυναίκας. 

Γυναικολογική ουρολογία


Η γυναικολογική ουρολογία είναι το κομμάτι της ουρολογίας που ασχολείται με τις ουρολογικές παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού που εμφανίζονται στις γυναίκες. 
Υπάρχουν παθήσεις που εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις γυναίκες λόγω της ανατομίας της γυναικείας πυέλου, όπως η ακράτεια των ούρων από προσπάθεια, το εκκόλπωμα της γυναικείας ουρήθρας, το ουρηθρικό σύνδρομο και το σύνδρομο Fowler, αλλά και άλλες που απλώς εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες, όπως η ακράτεια από έπειξη και η διάμεση κυστίτιδα.

Η συγκεκριμένη εξειδίκευση της ουρολογίας  ασχολείται με το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα και τις παθήσεις του πυελικού εδάφους της γυναίκας. 
Μερικές από τις παθήσεις που αποτελούν αντικείμενο της γυναικολογικής ουρολογίας είναι:

Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις 
Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη 
Διάμεση Κυστίτιδα – Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους
Εκτρόπιο ουρήθρας – Σύνδρομο Fowler


Ακράτεια ούρων

Ακράτεια ούρων είναι η απώλεια ούρων χωρίς τη θέληση του ασθενούς. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 3 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ακράτειας ούρων. Ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Ακράτεια ούρων επιτακτικού τύπου. Ουροδυναμική μελέτη. Ταινία ελεύθερης τάσης.

Περισσότερα

Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

Οι ουρολοιμώξεις είναι παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό μικροβίων μέσα στο ουροποιητικό σύστημα. Υποτροπιάζουσες χαρακτηρίζονται οι ουρολοιμώξεις που επανεμφανίζονται σε συχνά χρονικά διαστήματα (3 ή περισσότερα συμπτωματικά επεισόδια σε περίοδο 12 μηνών).

Περισσότερα

Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη

Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη 

Περισσότερα

Διάμεση Κυστίτιδα – Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους

Διάμεση Κυστίτιδα – Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους

Περισσότερα

Εκτρόπιο ουρήθρας

Εκτρόπιο ουρήθρας: καλοήθης βλάβη που εμφανίζεται στο έξω στόμιο της ουρήθρας.

Περισσότερα