Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Γυναικολογική ουρολογία

Είναι η εξειδίκευση της ουρολογίας που ασχολείται με το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα και τις παθήσεις του πυελικού εδάφους της γυναίκας. 

Γυναικολογική ουρολογία


Η γυναικολογική ουρολογία είναι το κομμάτι της ουρολογίας που ασχολείται με τις ουρολογικές παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού που εμφανίζονται στις γυναίκες. 
Υπάρχουν παθήσεις που εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις γυναίκες λόγω της ανατομίας της γυναικείας πυέλου, όπως η ακράτεια των ούρων από προσπάθεια, το εκκόλπωμα της γυναικείας ουρήθρας, το ουρηθρικό σύνδρομο και το σύνδρομο Fowler, αλλά και άλλες που απλώς εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες, όπως η ακράτεια από έπειξη και η διάμεση κυστίτιδα.

Η συγκεκριμένη εξειδίκευση της ουρολογίας  ασχολείται με το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα και τις παθήσεις του πυελικού εδάφους της γυναίκας. 
Μερικές από τις παθήσεις που αποτελούν αντικείμενο της γυναικολογικής ουρολογίας είναι:

Ακράτεια ούρων
Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις 
Πρόπτωση πυελικού εδάφους – Κυστεοκήλη 
Διάμεση Κυστίτιδα – Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους 
Εκτρόπιο ουρήθρας 
Εκκόλπωμα γυναικείας ουρήθρας
Σύνδρομο Fowler
Ουρηθρικό σύνδρομοΑκράτεια ούρων

Ακράτεια ούρων είναι η απώλεια ούρων χωρίς τη θέληση του ασθενούς. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 3 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ακράτειας ούρων. Ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Ακράτεια ούρων επιτακτικού τύπου. Ουροδυναμική μελέτη. Ταινία ελεύθερης τάσης.

Περισσότερα

Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

Οι ουρολοιμώξεις είναι παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό μικροβίων μέσα στο ουροποιητικό σύστημα. Υποτροπιάζουσες χαρακτηρίζονται οι ουρολοιμώξεις που επανεμφανίζονται σε συχνά χρονικά διαστήματα (3 ή περισσότερα συμπτωματικά επεισόδια σε περίοδο 12 μηνών).

Περισσότερα

Πρόπτωση πυελικού εδάφους

Η στήριξη των πυελικών οργάνων εξασφαλίζεται από το πυελικό έδαφος και πιο συγκεκριμένα από τους μύες του πυελικού εδάφους. Η πρόπτωση ορίζεται ως η μετατόπιση των πυελικών οργάνων (τράχηλος μήτρας, πρόσθιο ή οπίσθιο κολπικό τοίχωμα κ.α.) πλησίον ή πέρα από το επίπεδο του παρθενικού υμένα. 

Περισσότερα

Διάμεση Κυστίτιδα – Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους

Διάμεση Κυστίτιδα – Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους

Περισσότερα

Εκτρόπιο ουρήθρας

Εκτρόπιο ουρήθρας: καλοήθης βλάβη που εμφανίζεται στο έξω στόμιο της ουρήθρας.

Περισσότερα

Εκκόλπωμα γυναικείας ουρήθρας

Το ουρηθρικό εκκόλπωμα αποτελεί μια επιθηλιοποιημένη κοιλότητα που επικοινωνεί με τον ουρηθρικό αυλό.

Περισσότερα

Σύνδρομο Fowler

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1985 και οφείλεται σε αδυναμία του γραμμωτού σφιγκτήρα να χαλαρώσει και να επιτρέψει τη διέλευση των ούρων. 

Περισσότερα

Ουρηθρικό σύνδρομο

Το ουρηθρικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο  συμπτωμάτων, όπως η συχνουρία, η επιτακτική ούρηση, η δυσουρία και σπανιότερα υπερηβικό άλγος και πόνος στην ουρήθρα.

Περισσότερα