Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Περιτομή - Ιστορική αναδρομή

Η περιτομή είναι η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της φίμωσης με αφαίρεση τμήματος της ακροποσθίας.

Περιτομή - Ιστορική αναδρομή


Η περιτομή είναι από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται παγκοσμίως και έχει μακρόχρονη ιστορία. Περίπου το 37-39% τον ανδρών σε όλο τον κόσμο έχουν υποβληθεί σε περιτομή, το 50% των οποίων για θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς λόγους. 

Η περιτομή αναφέρεται για πρώτη φορά σε αιγυπτιακό πάπυρο που χρονολογείται από το 1550 π.Χ. Στην Αρχαία Αίγυπτο η περιτομή που έχει διαπιστωθεί σε μούμιες της προδυναστικής περιόδου, αποτελούσε τελετουργική πράξη που γινόταν από ιερείς και όχι γιατρούς. Αρχικά, η περιτομή εκτελούνταν μόνο στους ιερείς, αλλά στην συνέχεια επεκτάθηκε και στους βασιλείς, καθώς και στις τάξεις των πολεμιστών μέχρις ότου εξαπλώθηκε, για να αποτελέσει τελικά εθνικιστικό χαρακτηριστικό των Αρχαίων Αιγυπτίων. Υποστηρίζεται, ότι όταν ο Πυθαγόρας επισκέφθηκε την Αίγυπτο, για να του επιτραπεί η είσοδος στους ναούς υπέστη περιτομή.
Η τεχνική και η τελετουργική σημασία της περιτομής μεταβιβάσθηκε από τους αρχαίους Αιγυπτίους στους Εβραίους και φαίνεται ότι ήταν γνωστή σε αυτούς από το 1300 π.Χ. 
Στην Βίβλο η μοναδική χειρουργική επέμβαση που περιγράφεται, είναι αυτή της περιτομής που εκτελούνταν αποκλειστικά από τους ραβίνους. Οι Εβραίοι υιοθέτησαν από ότι φαίνεται την πρακτική αυτή, αλλά δεν έμειναν εκεί. Της έδωσαν μία θρησκευτική επένδυση και την κατέστησαν υποχρεωτική. Η περιτομή παύει να είναι για τον εβραϊκό λαό μία υγιεινή συνήθεια, αλλά καθίσταται ιερή, ένα νέο είδος αρραβώνα του Θεού με τον εκλεκτό λαό του.
Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να περιτμηθεί και να περιτμήσει τους απογόνους και τους δούλους του ως απόδειξη της συμφωνίας που συνάπτει ο Θεός με τον Ισραήλ:
καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν [...] καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν διαθήκην μου διεσκέδασε (Γεν. 17:11, 14, Ο')
Μια εξήγηση αυτής της απαίτησης συνδέεται με τη συμβολική σημασία του πέους. Το πέος είναι η απόδειξη του ανδρισμού, από μία άποψη και η πηγή δύναμης του άνδρα. Με την περιτομή ο άνδρας συμβολικά αποκόπτει ένα τμήμα του υπέρ του Θεού, αναγνωρίζει δηλαδή ότι η ισχύς του είναι πεπερασμένη και ότι υπάρχει κάποιος πιο ισχυρός και πιο τέλειος από αυτόν. 
Στο Χριστιανισμό δε διατηρείται η παράδοση της περιτομής, αφού θεωρείται ότι η αναγκαιότητά της καταργείται με την εκούσια σταυρική θυσία του Ιησού και αντικαθίσταται από το βάπτισμα. Ο θεϊκός νόμος δεν απαιτεί πλέον κατά τους Χριστιανούς τη συμβολική περικοπή του πέους, την αναγνώριση δηλαδή με αυτόν τον τρόπο της παντοδυναμίας του Θεού, αλλά εισάγεται μια πιο ισότιμη σχέση που στηρίζεται στην αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σχετικά στις επιστολές του: ἐν ᾧ [Χριστῷ] καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ (Κολ. 2:11).
ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ [...] ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (Γαλ. 5:11, 14)