Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Βιοψία όρχι

Η μικροχειρουργική λήψη (micro-TESE) που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης είναι η επανάσταση στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άντρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας.

Βιοψία όρχι


Βιοψία όρχι με μικροσκόπιο (μικροχειρουργική λήψη σπέρματος)
Micro-TESE (microsurgical testicular sperm extraction)

Με τη βιοψία όρχι (TESE ή micro-TESE) έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε λήψη σπερματοζωαρίων από τα σπερματικά σωληνάρια.

Η μικροχειρουργική λήψη (micro-TESE) που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης είναι η επανάσταση στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άντρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, καθώς γίνεται εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος.

Η τεχνική της βιοψίας όρχεως εφαρμόζεται μόνο από ειδικό ουρολόγο με την ταυτόχρονη παρουσία εξειδικευμένου βιολόγου αναπαραγωγής  στη χειρουργική αίθουσα. Τα ιστοτεμάχια που λαμβάνονται από τον όρχι εξετάζονται επί τόπου και, εάν υπάρχουν σπερματοζωάρια, φυλάσσονται σε ειδικά καλλιεργητικά υλικά και καταψύχονται στο εργαστήριο για μελλοντική χρήση. Μια επέμβαση βιοψίας όρχεως θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη πολλαπλών ιστοτεμαχιδίων από διαφορετικές περιοχές, καθώς και με τη δυνατότητα άμεσης μικροσκοπικής παρατήρησης και κρυοσυντήρησης του ιστού. Εκτός των ιστοτεμαχιδίων που λαμβάνονται για την ανεύρεση/κατάψυξη των σπερματοζωαρίων, είναι απαραίτητο να αποστέλλεται και υλικό για ιστολογική εξέταση, ώστε να αποκλειστεί η κακοήθεια.

  • Η εξέλιξη στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άνδρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, είναι η μικροχειρουργική λήψη, η οποία πραγματοποιείται με εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος και με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου, με ισχυρή μεγέθυνση.

Το κύριο πλεονέκτημα της micro-TESE σε σύγκριση με τη κλασική βιοψία όρχεως είναι ότι ανευρίσκεται σπέρμα σε υψηλό ποσοστό ακόμη και σε άντρες που είχαν υποβληθεί σε κλασική βιοψία και δεν είχαν βρεθεί σπερματοζωάρια.

Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της κλασικής βιοψίας είναι:

·         Αύξηση της πιθανότητας ανεύρεσης σπερματοζωαρίων ανά βιοψία

·         Αφαίρεση σημαντικά μικρότερης ποσότητας ορχικού ιστού 

·         Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας βλάβης της αιμάτωσης του όρχι