Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Αιμοσπερμία

Σαν αιμοσπερμία χαρακτηρίζεται η πρόσμειξη του σπέρματος με αίμα.

Αιμοσπερμία


Αιμοσπερμία είναι η παρουσία αίματος στο σπέρμα και οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις. 
Είναι σχετικά σπάνια διαταραχή και μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες. Αν και συχνά θεωρείται ως ένα σύμπτωμα με μικρή σημασία, εντούτοις μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον άνδρα. Σπάνια κρύβει κάποια σοβαρή ασθένεια και συχνά δεν είναι δυνατόν να βρεθεί η αιτία. 

Τα πιο συχνά αίτια αιμοσπερμίας είναι :
<br>

Επίσης η έντονη συνουσία, η σεξουαλική αποχή διαρκείας και η απότομη διακοπή της συνουσίας είναι δυνατόν να προκαλέσουν αιμοσπερμία.

Σε πολλούς ασθενείς δεν είναι απαραίτητη η διαγνωστική διερεύνηση. Η αιμοσπερμία συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση κάποιας αντιβίωσης, αν και πολλές φορές υποχωρεί αυτόματα μέσα σε διάστημα κάποιων εβδομάδων. Όταν η αιμοσπερμία επιμένει ο άνδρας θα πρέπει να επισκεφθεί τον ουρολόγο του, ο οποίος θα τον εξετάσει κλινικά και ίσως ζητήσει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις για την πληρέστερη διερεύνηση του προβλήματος.

  • Γενική και καλλιέργεια ούρων 
  • Καλλιέργεια σπέρματος 
  • PSA
  • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη 
  • Έλεγχος για αιμορραγικές διαταραχές και διαταραχές πηκτικότητας