Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Διαταραχές εκσπερμάτισης

Οι διαταραχές της εκσπερμάτισης διακρίνονται σε: πρόωρη εκσπερμάτιση, επώδυνη εκσπερμάτιση, παλίνδρομη εκσπερμάτιση – απουσία εκσπερμάτισης, αιμοσπερμία.

Διαταραχές εκσπερμάτισης


Πρόωρη εκσπερμάτιση

Η πρόωρη εκσπερμάτιση είναι από τα σημαντικότερα σεξουαλικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες. Ορίζεται ως η μη ικανότητα του άντρα να ελέγχει ο ίδιος την εκσπερμάτισή του. Νταποξετίνη (priligy).

Περισσότερα

Παλίνδρομη εκσπερμάτιση

Παλίνδρομη εκσπερμάτιση : μερική ή πλήρης αδυναμία εξόδου του σπέρματος από το έξω στόμιο της ουρήθρας.

Περισσότερα

Επώδυνη εκσπερμάτιση

Επώδυνη εκσπερμάτιση : πόνος κατά την εκσπερμάτιση που συνήθως οφείλεται σε φλεγμονή του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Περισσότερα

Αιμοσπερμία

Σαν αιμοσπερμία χαρακτηρίζεται η πρόσμειξη του σπέρματος με αίμα.

Περισσότερα