Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Ουρητηροσκόπηση σε ασθενή με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία.

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί τη βασική διαγνωστική μέθοδο των παθήσεων του ουρητήρα. Καρκίνος αποχετευτικής μοίρας (νεφρικής πυέλου-ουρητήρα).

Ουρητηροσκόπηση σε ασθενή με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία.


Η πλειοψηφία των όγκων που προέρχονται από την νεφρική πύελο και τον ουρητήρα (όγκοι της αποχετευτικής μοίραςείναι νεοπλάσματα από μεταβατικό επιθήλιο, δηλαδή έχουν την ίδια ιστολογία με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.

Η αιματουρία (μακροσκοπική ή μικροσκοπική) αποτελεί το κυρίαρχο σύμπτωμα και είναι συνήθως ανώδυνη.

Ουρητηροσκόπηση σε ασθενή με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία και έλλειμμα σκιαγράφησης στην αξονική πυελογραφία.

Ουρητηροσκόπηση σε ασθενή με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία και έλλειμμα σκιαγράφησης στην αξονική πυελογραφία.