Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Μικροχειρουργική αποκατάσταση κιρσοκήλης

Η μικροχειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης με το μικρότερο ποσοστό επιπλοκών και υποτροπής. Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Ιωάννης Μπουζαλάς

Μικροχειρουργική αποκατάσταση κιρσοκήλης


Η κιρσοκήλη είναι μια συχνή πάθηση που εμφανίζεται στους νέους άνδρες και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς μειώνει την παραγωγή σπερματοζωαρίων. Πρόκειται για την  κιρσοειδή διεύρυνση των φλεβών του όρχεως, οι οποίες ονομάζονται σπερματικές φλέβες και εμφανίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων στην αριστερή πλευρά.


Εμφανίζεται περίπου στο 12% των ενήλικων αντρών και στο 25% αυτών που έχουν πρόβλημα γονιμότητας. Η ακριβής σχέση μεταξύ αντρικής γονιμότητας και κιρσοκήλης είναι άγνωστη, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι το σπέρμα βελτιώνεται μετά τη χειρουργική αποκατάστασή της και επίσης διορθώνονται βλάβες στο DNA των σπερματοζωαρίων.


Οι κύριες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της κιρσοκήλης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Ένωση (ΕΑU), είναι οι ακόλουθες:

Σε εφήβους ή νέους άνδρες όταν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ατροφία του όρχεως στην ίδια πλευρά με την κιρσοκήλη.

Σε νέους υπογόνιμους άνδρες με παθολογικό σπερμοδιάγραμμα

Όταν υπάρχει δυσμορφία στο όσχεο λόγω μεγάλου βαθμού κιρσοκήλης ή όταν αυτή δημιουργεί συμπτώματα(πόνος, αίσθημα βάρους)


Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική. Η αρχή της χειρουργικής θεραπείας είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών. Έχουν περιγραφεί και εφαρμοσθεί κατά καιρούς διάφορες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση της κιρσοκήλης, τα καλύτερα αποτελέσματα όμως έχει η μικροχειρουργική αποκατάσταση και πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ουρολόγους-ανδρολόγους. 


Η μικροχειρουργική θεωρείται η μέθοδος εκλογής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών-επιπλοκών. Η χρήση του μικροσκοπίου επιτρέπει την απολίνωση περισσότερων σπερματικών φλεβών, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανεύρεση και διατήρηση των αρτηριών και των λεμφαγγείων.


Μικροχειρουργική τεχνική αποκατάστασης κιρσοκήλης

  • Τομή: υποβουβωνική (2-3cm)


  • Θέση ασθενούς: ύπτια θέση σε ουραία κλίση 15 μοιρών


  • Απολίνωση όλων των φλεβικών κλάδων (Έσω σπερµατικών, κρεµαστήριων, έξω σπερµατικών, οιακικών)


  • Διατήρηση όλων των αρτηριών (Έσω σπερµατική, κρεµαστήρια) 


  • Διατήρηση των λεµφαγγείων 
  • Επισκόπηση όρχι και επιδιδυµίδας


Η μικροχειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης έχει τα καλύτερα αποτελέσματα επί των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος και των ποσοστών επίτευξης κύησης.


1. Advantages of microsurgical varicocelectomy over conventional techniques 

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Feb;19(4):532-8.

2. Efficacy and safety of varicocelectomies: A meta-analysis

Systems Biology in Reproductive Medicine, Volume 63, 2017 - Issue 2