Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Μικροσκοπική Αιματουρία

Ασυμπτωματική μικροσκοπική αιματουρία. Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρίας.

Μικροσκοπική Αιματουρία


Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρίας για τη διερεύνηση της μικροσκοπικής αιματουρίας

Davis R, Jones JS, Barocas DA, Castle EP, Lang EK, Leveillee RJ, et al.
Journal of Urology 2012; 188 : 2473-2481.


Σκοπός της ομάδας εργασίας των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρίας ήταν η προώθηση ενός κλινικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση,τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της ασυμπτωματικής μικροσκοπικής αιματουρίας (Asymptomatic Microhematuria -AMH).

Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μεταξύ 1980 και 2011 μέσω της βάσης δεδομένων MEDLINE κατέληξε σε 191 evidence-based άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των κατευθυντήριων οδηγιών, ενώ για ερωτήματα για τα οποία δεν υπάρχει βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκε η γνώμη των ειδικών.


Επιγραμματικά οι κυριότερες αναφορές είναι:


• Η ΑΜΗ διαγιγνώσκεται μόνο με μικροσκοπική εξέταση ούρων. Η εύρεση ερυθρών αιμοσφαιρίων στο dipstick ούρων δεν πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω διερεύνηση, αν δεν επιβεβαιωθεί με μικροσκόπηση (3 ή περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια ανά οπτικό πεδίο) (Expert opinion).

• Η αξονική τομογραφία είναι η απεικονιστική εξέταση εκλογής, καθώς έχει τη μεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία στην απεικόνιση του ανώτερου ουροποιητικού (Evidence Strength Grade C).

Όλοι οι ασθενείς ηλικίας άνω των 35 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε κυστεοσκόπηση ( Evidence Strength Grade C).

Κυστεοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς με γνωστούς παράγοντες κινδύνου για κακοήθειες του ουροποιητικού (π.χ. κάπνισμα, έκθεση σε χημικά) ανεξαρτήτως ηλικίας (Clinical Principle).

• Η απεικόνιση του ανώτερου ουροποιητικού προτείνεται σε όλους τους ενήλικες επί απουσίας γνωστής καλοήθους αιτιολογίας (Evidence Strength Grade C).

• Η μικροαιματουρία σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά απαιτεί ουρολογική και νεφρολογική διερεύνηση ανεξάρτητα από τον τύπο του αντιπηκτικού φαρμάκου (Evidence Strength Grade C).

• Η παρουσία δύσμορφων ερυθρών αιμοσφαιρίων, η πρωτεϊνουρία, η νεφρική ανεπάρκεια ή άλλα ευρήματα ύποπτα για νεφρική παρεγχυματική νόσο επιβάλλουν τη νεφρολογική αξιολόγηση, χωρίς όμως να αναιρούν την ανάγκη για ταυτόχρονη ουρολογική εκτίμηση (Evidence Strength Grade C).

• Η κυτταρολογική εξέταση ούρων και οι δείκτες NMP22, BTA-stat και UroVysion ΔΕΝ προτείνονται στην αρχική αξιολόγηση του ασθενούς με AMH (Evidence Strength Grade C).

• Η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της AMH (Evidence Strength Grade C).

• Για επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα ΑΜΗ μετά από αρνητικό αρχικό ουρολογικό έλεγχο, προτείνεται η επαναξιολόγηση σε 3 έως 5 έτη (Expert Opinion).