Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Η ουρολογία ως ιατρική ειδικότητα

Η Ουρολογία είναι η χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών, καθώς και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος του άνδρα.

Η ουρολογία ως ιατρική ειδικότητα


Η Ουρολογία είναι η χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών, καθώς και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος του άνδρα.

Αν και χειρουργική ειδικότητα απαιτεί τη βαθιά γνώση της γενικής ιατρικής, της παιδιατρικής, της γυναικολογίας και άλλων ειδικοτήτων από τον ουρολόγο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των νοσημάτων που σχετίζονται με το ουρογεννητικό σύστημα.


Η σύγχρονη Ουρολογία χωρίζεται διεθνώς σε 6 τομείς (εξειδικεύσεις) :


·        Ουρογεννητική Ογκολογία


·        Ενδοουρολογία


·        Νευροουρολογία


·        Ανδρολογία


·        Γυναικολογική Ουρολογία


·        Παιδιατρική Ουρολογία


Οι ουρολογικές παθήσεις είναι συχνές, κάποιες προκαλούν μεγάλη δυσφορία στους ασθενείς και κάποιες άλλες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Είναι σημαντικό να έχουμε αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες στην ουρολογία διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 


  • Ο κύριος σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στην ουρολογία – αμερόληπτες, πλήρεις και σαφείς.