Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Ημερολόγια ούρησης

Το ημερολόγιο ούρησης είναι µια εικοσιτετράωρη καταγραφή των υγρών που πίνετε και των υγρών που αποβάλλετε µε τα ούρα. Η καταγραφή αυτή θα µας βοηθήσει να υπολογίσουμε την ισορροπία των υγρών στο σώµα σας, τις συνήθειες και τις διαταραχές της ούρησης (συχνουρία τη µέρα και τη νύχτα), καθώς και το πόσα ούρα χωράει η κύστη σας. Όλα αυτά καθώς και άλλες λεπτομέρειες θα βοηθήσουν σηµαντικά να βρούµε από τι πάσχετε καθώς και την κατάλληλη θεραπεία.

Ημερολόγια ούρησης


Η χρήση των ημερολογίων ούρησης έχει σαν σκοπό την αντικειμενική καταγραφή των συνηθειών ούρησης. Επιδιώκεται η ποσοτική καταγραφή των ουρούμενων όγκων, καθώς και η χρονική κατανομή τους στη διάρκεια του 24ώρου.

Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι η ακριβέστερη διαγνωστική προσέγγιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό, που σε διαφορετική περίπτωση στηρίζεται μόνο στο ιστορικό, όπου οι ασθενείς υποτιμούν ή υπερτονίζουν τα συμπτώματά τους.


Από την International Continence Society οι τύποι των ημερολογίων ούρησης έχουν ορισθεί όπως παρακάτω:

1. Διάγραμμα ουρήσεων - Micturition chart (MC): καταγραφή του χρόνου των ουρήσεων, μέρα και νύχτα για τουλάχιστον 24 ώρες.

2. Διάγραμμα συχνότητας/όγκων - Frequency volume chart(FVC): καταγραφή του χρόνου και των όγκων των ουρήσεων, μέρα και νύχτα για τουλάχιστον 24 ώρες.

3. Ημερολόγιο της κύστης - Bladder diary (BD): καταγραφή του χρόνου και των όγκων των ουρήσεων, καθώς και επιπλέον πληροφορίες, όπως επεισόδια ακράτειας, χρήση απορροφητικών μέσων, προσλαμβανόμενων υγρών, ένταση επιτακτικότητας  και βαρύτητας ακράτειας.


Ποιες παράμετροι μπορούν να εκτιμηθούν αποκλειστικά με το ημερολόγιο της ούρησης

Ημερήσια συχνότητα ουρήσεων: Ο αριθμός των ουρήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτός των ωρών του ύπνου. Περιλαμβάνεται  η πρώτη ούρηση μετά την αφύπνιση και η τελευταία πριν τον ύπνο.

Νυκτουρία: Ο αριθμός των ουρήσεων κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου. Σε κάθε ούρηση πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος.

24ωρη συχνότητα ουρήσεων: Ο συνολικός  αριθμός  ημερήσιων και νυκτερινών ουρήσεων κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου.

24ωρη παραγωγή ούρων: Το άθροισμα των μετρούμενων όγκων των ουρήσεων ενός 24ώρου (περιλαμβάνει την δεύτερη ούρηση μετά την αφύπνιση και την πρώτη μετά την αφύπνιση το επόμενο πρωί).

Πολυουρία: 24ωρη παραγωγή ούρων πάνω από 2,8 λίτρα στον ενήλικα.

Νυκτερινός όγκος ούρων: Ο συνολικός όγκος από την κατάκλιση για ύπνο μέχρι την έγερση μετά την αφύπνιση (δεν περιλαμβάνεται η τελευταία ούρηση πριν την κατάκλιση, περιλαμβάνεται η πρώτη ούρηση μετά την αφύπνιση).

Νυκτερινή πολυουρία: Όταν αυξημένος όγκος της 24ωρης  παραγωγής ούρων παράγεται κατά τη νύχτα (>20% του 24ωρου όγκου ούρων στους 65 ετών και κάτω, >33% στους άνω των 65 ετών).

Μέγιστος όγκος ούρησης: Ο μεγαλύτερος όγκος ούρων μίας ούρησης. Μπορούν να υπολογισθούν και ο ελάχιστος, καθώς και ο μέσος όγκος σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.