Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγια


Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τους ασθενείς μας να καταλάβουν τη φύση των ουρολογικών προβλημάτων και τις θεραπευτικές επιλογές τους.
Για το λόγο αυτό επιστρατεύεται όλη η ομάδα μας, συνδυάζοντας εποπτικά μέσα για την κατανόηση των ασθενειών και των θεραπευτικών επιλογών. Με σεβασμό στις ψυχοκοινωνικές ιδιαιτερότητες των ασθενών προσπαθούμε να οικειοποιήσουμε την ιατρική γνώση με :

Ενημερωτικά φυλλάδια
Ερωτηματολόγια
Πληροφοριακά γραφήματα- infographics  
Video επεμβάσεων

με στόχο την κατεύθυνση του ασθενή στα επόμενα βήματά του, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το προγραμματισμό της θεραπείας και μειώνοντας το άγχος του.

Ερωτηματολόγιο ασθενών με συμπτώματα από τον προστάτη (IPSS, International Prostate Symptom Score)
Ερωτηματολόγιο ασθενών με προβλήματα στύσης (IIEF, International Index of Erectile Function)
Ερωτηματολόγιο ασθενών με πρόωρη εκσπερμάτιση (PEDT, Premature Ejaculation Diagnostic Tool)

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που σας ενδιαφέρει και βαθμολογήστε τα συμπτώματά σας ...

Ερωτηματολόγιο ασθενών με συμπτώματα από τον προστάτη (IPSS)

Πολλοί άντρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ούρηση. Εάν και εσείς έχετε κάποια συμπτώματα, κάνετε ένα γρήγορο τεστ στα συμπτώματά σας, απαντώντας το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Ονομάζεται IPSS (International Prostate Symptoms Score) και πρόκειται για ένα βαθμονομημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται διεθνώς, για να αξιολογήσουμε τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ασθενών με προβλήματα στύσης (IIEF)

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη στύση σας, κάντε ένα γρήγορο τεστ στα συμπτώματά σας, απαντώντας το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Ονομάζεται Διεθνής Δείκτης Στυτικής Λειτουργίας (International Index of Erectile Function, IIEF) και χρησιμοποιείται διεθνώς, για να αξιολογηθεί η βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ασθενών με πρόωρη εκσπερμάτιση (PEDT)

H πρόωρη εκσπερμάτιση είναι η πιο κοινή σεξουαλική δυσλειτουργία στους άντρες κάτω των 60 ετών. Σε μία προσπάθεια για την αυτοαξιολόγηση των αντρών με πρόωρη εκσπερμάτιση, κατασκευάστηκε από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT).

Περισσότερα