Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Εξέλιξη & Τεχνολογία

Η ουρολογία αντιπροσωπεύει ένα ταχέως εξελισσόμενο και συναρπαστικό πεδίο της ιατρικής που απαιτεί τη σωστή γνώση και το χειρισμό των νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών.

Εξέλιξη & Τεχνολογία


Η ειδικότητα της ουρολογίας συνεχώς εξελίσσεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόοδο της τεχνολογίας και των κλινικο-εργαστηριακών ερευνών.


·        Η τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ουρητηρικής και νεφρικής ενδοσκοπικής χειρουργικής με οπτικές ίνες υψηλής ευκρίνειας και εύκαμπτα ενδοσκόπια έχει προσφέρει «επανάσταση» στη θεραπεία των λίθων του ουροποιητικού συστήματος. Επίσης η χρήση laser και ο συνδυασμός με εξωσωματικούς λιθοτρίπτες νέας γενιάς οδήγησε στην εγκατάλειψη των παλαιών χειρουργικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της λιθίασης.

·        Διπολικά συστήματα διαθερμίας ικανά να λειτουργήσουν με φυσιολογικό ορό (TURis) ή lasers  χρησιμοποιούνται  πλέον για τη διεκπεραίωση της διουρηθρικής εκτομής του προστάτη.

·        Η δεξιότητα και η εμπειρία στη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου προσφέρουν εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε ουρολογικές επεμβάσεις όπως η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης  και η βιοψία όρχεως.

 

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει παγκοσμίως η εφαρμογή της ενδοουρολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ουρολογίας στην αντιμετώπιση σχεδόν όλων των χειρουργικών ουρολογικών παθήσεων. Οι ενδοουρολόγοι χρησιμοποιούν την φυσιολογική ανατομική οδό του σώματος (ουρήθρα, ουροδόχος κύστη, ουρητήρες, νεφροί) με τη βοήθεια ειδικών ενδοσκοπικών οργάνων που επεξεργάζονται ψηφιακά την εικόνα, αποφεύγοντας έτσι τις τομές με νυστέρι. Τα προφανή οφέλη της ενδοουρολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ουρολογίας είναι η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος, η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και κατά συνέπεια η μείωση του διαστήματος νοσηλείας και η άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τεράστια εξέλιξη παρατηρήθηκε και σε διαγνωστικό επίπεδο με την έλευση απεικονιστικών συστημάτων και βιοδεικτών εξαιρετικής ευαισθησίας και ειδικότητας.

·        Ειδικά στις ογκολογικές παθήσεις, η χρήση της τομογραφίας ποζιτρονίων (PET) άνοιξε νέους ορίζοντες. Η αναγνώριση του προστατικού καρκίνου γίνεται πλέον ευκολότερα, συνδυάζοντας υπερηχογραφία με ελαστογραφία, πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mpMRI) και γενετικούς δείκτες που βοηθούν στη διάκριση των κλινικά σημαντικών καρκίνων (Progensa PCA3, Oncotype DX, Prolaris, Prostate Health Index).

·        Η χρήση διαφορετικών μηκών κύματος και ειδικών “φωτοευαίσθητων” ουσιών έκαναν πραγματικότητα τη λεγόμενη φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση (ΗΕΧVIX™, narrow band imaging) η οποία αυξάνει τη διακριτική μας ικανότητα στη διάγνωση των ουροθηλιακών όγκων.


 Συνοψίζοντας η ουρολογία αντιπροσωπεύει ένα ταχέως εξελισσόμενο και συναρπαστικό πεδίο της ιατρικής που απαιτεί τη σωστή γνώση και το χειρισμό των νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών.