Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Διουρηθρική εκτομή κακόηθους νεοπλάσματος ουροδόχου κύστεως, TUR - BT (Transurethral resection of bladder tumor)

Η διουρηθρική εκτομή όγκου κύστεως είναι η χειρουργική επέμβαση που μέσω της ουρήθρας αφαιρείται κομμάτι ιστού από το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης.

Διουρηθρική εκτομή κακόηθους νεοπλάσματος ουροδόχου κύστεως, TUR - BT (Transurethral resection of bladder tumor)


Ο καρκίνος της κύστης είναι ένας επιθετικός καρκίνος, που έχει την τάση να υποτροπιάζει ή / και να εξελίσσεται. Για το λόγο αυτό η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία έχουν αποφασιστική σημασία. Η αιματουρία (μακροσκοπική ή μικροσκοπική) αποτελεί το κυρίαρχο σύμπτωμα της νόσου και είναι συνήθως ανώδυνη.

● Η πιο συχνή κακοήθεια της ουροποιητικής οδού                  
● 9ος  σε συχνότητα καρκίνος παγκοσμίως
● Σήμερα 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ιστορικό καρκίνου κύστεως
● Άνδρες : Γυναίκες   4:1
● Μέση ηλικία διάγνωσης : 73 έτη 
● 5ετής επιβίωση : 77,4%  

Η διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης (TUR-BT, Transurethral Resection of Bladder Tumor) είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία μέσω της ουρήθρας αφαιρείται κομμάτι ιστού  από το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης.
Η επέμβαση αυτή γίνεται για την διάγνωση και θεραπεία του μη διηθητικού(επιφανειακού) καρκίνου της ουροδόχου κύστης.
Απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία. Δια μέσου της ουρήθρας εισάγεται  στην ουροδόχο κύστη κάμερα και ειδικό εργαλείο(ρεζεκτοσκόπιο)  που κόβει και αφαιρεί πλήρως τον όγκο. Στη συνέχεια καυτηριάζεται η περιοχή της εκτομής για την πρόληψη αιμορραγίας. Ο ιστός που αφαιρείται αποστέλλεται στο εργαστήριο για ιστολογική ταυτοποίηση.