Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Αναισθησία σε ουρολογικές επεμβάσεις

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ουρολογικά χειρουργεία διαφέρουν από υγιείς νέους ανθρώπους έως και υπερήλικες με πολλαπλά συνυπάρχοντα νοσήματα. Για το λόγο αυτό οι αναισθησιολόγοι καλούνται να επιστρατεύσουν όλα τα είδη αναισθησίας.

Αναισθησία σε ουρολογικές επεμβάσεις


Οι ουρολογικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν επεμβάσεις μικρής βαρύτητας με νοσηλεία λίγων ωρών, μέχρι και μείζονες επεμβάσεις οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη περιεγχειρητική φροντίδα.

Οι ασθενείς που προσέρχονται σε ουρολογικά χειρουργεία διαφέρουν από υγιείς νέους ανθρώπους έως και υπερήλικες με πολλαπλά συνυπάρχοντα νοσήματα. Για το λόγο αυτό οι αναισθησιολόγοι καλούνται να επιστρατεύσουν όλα τα είδη αναισθησίας.


Σε επεμβάσεις μικρής βαρύτητας για τις οποίες  απαιτείται νοσηλεία λίγων ωρών όπως η κυστεοσκόπηση ή η ουρητηροσκόπηση χρησιμοποιείται καταστολή(μέθη), αλλά και γενική αναισθησία (συχνά με αυτόματη αναπνοή του ασθενούς μέσω λαρυγγικής μάσκας). 


Η διουρηθρική προστατεκτομή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της -σπάνιας στις ημέρες μας- ιδιαίτερης επιπλοκής (TUR-syndrome), ικανής να προκαλέσει υπονατριαιμία και υπερογκαιμία, με ιδιαίτερη νευρολογική εικόνα. Για το λόγο αυτό πολλοί αναισθησιολόγοι διαλέγουν την περιοχική αναισθησία (επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδή) η οποία επιτρέπει την πρώιμη ανίχνευση του νευρολογικού συμβάντος.


Για μείζονες ουρολογικές επεμβάσεις η αναισθησιολογική προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία είναι απολύτως απαραίτητη για το σωστό σχεδιασμό της περιεγχειρητικής νοσηλείας, ιδιαίτερα για τις επεμβάσεις ουρολογικών καρκίνων. Οι περισσότερες από αυτές απαιτούν γενική αναισθησία (λόγω της διάρκειας και της έντασης του χειρουργικού τραύματος) σε συνδυασμό πολύ συχνά με επισκληρίδιο αναισθησία- αναλγησία.


Η διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου αποτελεί μέλημα της σύγχρονης αναισθησιολογικής πρακτικής και εφαρμόζεται στους ουρολογικούς ασθενείς μέσω της επισκληριδίου αναλγησίας ή της ενδοφλέβιας πολυπαραγοντικής αναλγησίας.

Οι αναισθησιολόγοι αποτελούν τους πρωτοπόρους στη σύγχρονη περιεγχειρητική διαχείριση που στοχεύει στην ανθρωποκεντρική φροντίδα με βασικό ανθρώπινο δικαίωμα σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (W.H.O.) την αποτελεσματική αναλγησία. 

Ο σύγχρονος κόσμος της τεχνολογίας και εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες του διαδικτύου προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις χειρουργικές και αναισθητικές πρακτικές.

Η ομάδα του κ. Μπουζαλά με πλήρη συνείδηση της αγωνίας του πληθυσμού για τη σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας ενημερώνει μέσω της καμπάνιας «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ» και παραμένει στη διάθεση του κοινού για περαιτέρω επεξηγήσεις.

Με τον τρόπο αυτό και η αναισθησιολογική ομάδα είναι πρόθυμη να προσφέρει πληροφορίες για το φαινόμενο της αναισθησίας και τις πιθανές επιλογές σε κάθε χειρουργείο. 


  • Η εξατομικευμένη ποιοτική φροντίδα του πόνου αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλης της επιστημονικής ομάδας.